Автокаско

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО?

Доброволната застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита на всички сухопътни моторни превозни средства (МПС), като в това число влизат и ремаркета и полуремаркета, без значение дали щетите са нанесени по Ваша вина или не.

 

За разлика от застраховка Гражданска отговорност, Автокаското покрива пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на:

 

– Пътно – транспортно произшествие,

– Природно бедствие,

– Пожар,

– Кражба/грабеж,

– Злоумишлени действия на трети лица.

 

Застраховка Автокаско може да включва само някои или всички от изброените покрития, като някои застрахователи предлагат и допълнителни покрития като взривяване, умишлен палеж, покритие на гумите на автомобила и други.

 

Застраховка Каско могат да сключат всички ползватели на моторни превозни средства с валидна българска регистрация, като при допълнителни условия от страна на застрахователя това може да се стане и за превозни средства с чуждестранна регистрация.

 

ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ

Застраховка Автокаско на МПС осигурява застрахователно покритие на територията на Република България. В зависимост от застрахователната компания може срещу допълнително заплащане или без заплащане на допълнителна премия, или комбиниране на покритието със застраховка Гражданска Отговорност, покритието да се разшири и за чужбина, като обикновено това включва страните членки на споразумението Зелена карта и държавите от Европейския съюз.

 

ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА

Както и при задължителната застраховка за автомобилистите Гражданска отговорност, цената на премията по застраховка Автокаско зависи най-вече от вида, марката и техническите характеристики на превозното средство. Цената за всеки се определя индивидуално и може да варира още според териториалната валидност, наличие на предходни щети и изплатени такива, както и начините на плащане – еднократно или разсрочено, макар че много застрахователни компании не променят първоначалната цена при разсрочено плащане.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА КАСКО

За сключване на застраховка Автокаско е нужно да представите:

 

– голям талон на автомобила

– сумата за която желаете да го застраховате

– фактура за закупуване на автомобила (при застраховане на нов автомобил).

 

ИЗПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При настъпило застрахователно събитие, застрахователят може да изплати обезщетението до 15 работни дни, в зависимост дали сте изпълнили всички изисквания по застраховка Автокаско, а това включва:

 

– свидетелството за регистрация на МПС,

– свидетелство за правоуправление на водача,

– застрахователната полица,

– документ, доказващ настъпилото събитие,

– заявление за изплащане на застрахователно събитие,

– талон за извършен технически преглед на автомобила.

 

За да нямате забавяне на полагащото Ви се обезщетение стриктно четете условията по договора си със застрахователната компания преди и след сключване на застраховка Автокаско, при събитие – уведомете незабавно компетентните държавни органи и спазвайте определените сроковете за подаване на иск към застрахователя.

 

Екипът на Aкса брокер е на разположение за пояснения и повече въпроси e-mail office@aksa.bg

Ние работим с
Контакти
  • тел.: 0800 20 122
  • София, ул.Лъчезар Станчев 5
    Софарма Бизнес Тауърс, ет.2, офис 118
  • office@aksa.bg

View Larger Map