Медицински и туристически

Този вид доброволна застраховка има за цел да покрие разходи, изплати обезщетение, и/или осигури съдействие в т.ч. репатриране на застрахования при настъпване на застрахователно събитие (злополука или акутно заболяване) при пътуване или работа извън територията на Република България. Обект на застраховката могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица. Териториалният обхват на застраховката покрива цял свят с изключение на територията на Република България и страната,  в която  застрахованият пребивава или има гражданство.

 

Основните рискове, които покрива застраховката са медицински разноски вследствие на злополука или акутно заболяване и репатриране. Възможно е сключването на допълнителни покрития като смърт или трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука, кражба на личен багаж, отговорност към трети лица и др.

 

Срокът на застраховката може да бъде от 1  до 365 дни по желание на застрахования.

 

Пътуване в чужбина с асистант

Целта на застраховката е да осигури денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахованите, в случай че претърпите злополука или внезапно се разболеете на територията на страната и чужбина.

 

Медицински застраховки да Чужденци в България

По условията на „Медицинска застраховка за чужденци в България“ се застраховат чужденци и лица без гражданство, които краткосрочно пребивават в страната или преминават транзитно през територията на Република България.

 

Туризъм в България

Медицински разходи, вследствие злополука и акутно заболяване: Застрахователят покрива и възстановява реално извършените разходи за оказване на първа помощ на Застрахования при злополука или акутно заболяване.

 

Екипът на Aкса брокер е на разположение за пояснения и повече въпроси office@aksa.bg

Ние работим с
Контакти
  • тел.: 0800 20 122
  • София, ул.Лъчезар Станчев 5
    Софарма Бизнес Тауърс, ет.2, офис 118
  • office@aksa.bg

View Larger Map