Компани франсез д`асюранс пур льо комерс екстериор СА – Клон България (Кофас)