Гражданска отговорност

Тази задължителна застраховка Ви осигурява възможност да бъдете пълноценен участник в движението по републиканската и международната пътни мрежи. Наличието на тази застраховка е Вашият пропуск към легитимността Ви, като водач на МПС.

 

Гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността Ви за причинените от Вас имуществени или неимуществени вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, във връзка с притежаването и/или използването на МПС, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС.

 

Лимитите на отговорност са определени в Кодекса за застраховане и са еднакви за всички застрахователни компании.

При събития, настъпили на територията на Република България:

за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;

за вреди на имущество (вещи) – 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:

Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

 

 

Премията по Вашата застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите зависи от:

 

– вид МПС

– кубатура  на МПС

– товароносимост или общо тегло на МПС

– териториална валидност на застраховка

– начин на плащане – еднократно или разсрочено

– шофьорски стаж на шофьора

– възраст на собственика

– юридическо или физическо лице е собственика на МПС

– регистрация на МПС и други

 

Ние сме на Ваше разположение, за да ви помогнем да направите своя избор, относно условията и застрахователя.

 

ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ:

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е валидна на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша,Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия Франция Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, плюс Андора, Сърбия и Швейцария).

 

За да има покритие застраховката и в останалите държави членки на споразумението Зелена карта – Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна и Черна гора е възможно доплащане, което разширява покритието на застраховката и я прави валидна на територията на тези държави .

 

При пътуване в държави извън ЕС, ЕИП и страните от МС се издава сертификат Зелена карта, който е безплатен.

 

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е СЕРТИФИКАТ ЗЕЛЕНА КАРТА?

Зелената карта е международен сертификат към Гражданската отговорност, който удостоверява дали МПС има валидна Гражданска отговорност и дали полицата покрива територията на съответната държава.

 

КОГА Е НЕОБХОДИМ СЕРТИФИКАТ ЗЕЛЕНА КАРТА?

За страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение, сертификатът НЕ е необходим. Няма граничен контрол и не се изисква при влизане на територията на съответната държава. Държавите в които е валидна застраховката са: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша,Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия Франция Холандия, Чехия, Швеция плюс Андора, Хърватска и Швейцария.

 

Сертификат зелена карта Е задължителен при пътуване във всички други страни, членки на споразумението Зелена карта – Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна и Черна гора. Документът ще бъде изискан при преминаване на границата, при пътна проверка или при ПТП.

 

ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП

От ТУК (приложено го има и е обозначенDvustranen_Konstativen_protokol) може да разпечатате двустранен констативен протокол за ПТП, който се попълва от водачите, участници в леко ПТП, когато КАТ не идва на мястото на произшествието.

 

Екипът на Aкса брокер е на разположение за пояснения и повече въпроси

Ние работим с
Контакти
  • тел.: 0800 20 122
  • София, ул.Лъчезар Станчев 5
    Софарма Бизнес Тауърс, ет.2, офис 118
  • office@aksa.bg

View Larger Map