Живот

Спестовна застраховка живот

Характеристики на спестовната застраховка живот:

– Дава възможност за спестяване

– Осигурява лична финансова защита и финансова защита на близките

– Може да бъде сключена за по-кратък или по-дълъг период

– Дава възможност за данъчни облекчения

 

В резултат от сключване на застраховката, при изтичане на застрахователния период застрахователя изплаща 100% от сумата по полицата + допълнителната доходност. При настъпило застрахователно събитие преди изтичане на договора, на ползващи лица се изплаща застрахователната сума от различните видове покрития, в размер, в зависимост от условията по договора – 100%, 200%, 300% и др.

 

Продуктите на различните компании, с малки различия, имат определени изисквания и стъпки при сключване на застраховката, като например:

– Минимална продължителност на договора – 5 години

– Максимална продължителност на договора – 35 години

– Възрастова граница – между 18 – 65 години

– Минимален размер на премията – 20 евро/месец

 

Премиите се изплащат еднократно или периодично – месечно, на три месеца, на шест месеца, могат да се внасят по сметка или чрез директен дебит.  Към основните покрития могат да се включат различни допълнителни покрития- допълнителни рискови покрития, временна работа на трудоспособност и др.

 

Ако решите да прекратите Вашата застраховка, след определен период (обикновенно 2 години), имате право да изтеглите внесените от Вас суми, в зависимост от застрахователния договор.

 

След като попълните нашата заявка on-line с Вас ще се свърже наш специалист от отдел “Животозастраховане” и ще Ви разкаже подробно за продуктите на различните компании, както и ще Ви предостави изчисления на възможни премии и застрахователни суми, в зависимост от данните, попълнени във Вашата заявка. Нашият финансов консултант ще Ви помогне да попълните “Писмено предложение” към застрахователната компания. След като застрахователя направи оценка на риска ще приеме или отхвърли Вашето предложение. След положителен отговор следва сключване на застрахователен договор – издаване на полица.

 

ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАМЕ БЕЗПЛАТНО !

Не дължите нищо допълнително по време на целия процес по сключване на договора за застраховка. Първото плащане, което трябва да направите е Вашата първа застрахователна вноска.

 

Рискова застраховка живот

Характеристики на рисковата застраховка живот:

– Не дава възможност за спестяване

– Може да се използва при обезпечаване на кредити

– Високи застрахователни суми се покриват при по-ниска годишна премия

– Може да бъде сключена за по-кратък или по-дълъг период

– Дава възможност за данъчни облекчения

 

В резултат от сключване на застраховката, при настъпило застрахователно събитие, на ползващи лица се изплаща застрахователната сума от различните видове покрития, в размер, в зависимост от условията по договора – 100%, 200%, 300% и др.

 

Продуктите на различните компании, с малки различия, имат определени изисквания и стъпки при сключване на застраховката, като например:

– Минимална продължителност на договора

– Максимална продължителност на договора

– Възрастова граница

– Минимален размер на премията

 

Премиите се изплащат еднократно или периодично – месечно, на три месеца, на шест месеца, могат да се внасят по сметка или чрез директен дебит.  Към основните покрития могат да се включат различни допълнителни покрития- допълнителни рискови покрития, временна работа на трудоспособност и др. След като попълните нашата заявка on-line с Вас ще се свърже наш специалист от отдел “Животозастраховане” и ще Ви разкаже подробно за продуктите на различните компании, както и ще Ви предостави изчисления на възможни премии и застрахователни суми, в зависимост от данните, попълнени във Вашата заявка. Нашият финансов консултант ще Ви помогне да попълните “Писмено предложение” към застрахователната компания. След като застрахователя направи оценка на риска ще приеме или отхвърли Вашето предложение. След положителен отговор следва сключване на застрахователен договор – издаване на полица.

 

Не дължите нищо допълнително по време на целия процес по сключване на договора за застраховка. Първото плащане, което трябва да направите е Вашата първа застрахователна вноска.

 

Екипът на Aкса брокер е на разположение за пояснения и повече въпроси office@aksa.bg

Ние работим с
Контакти
  • тел.: 0800 20 122
  • София, ул.Лъчезар Станчев 5
    Софарма Бизнес Тауърс, ет.2, офис 118
  • office@aksa.bg

View Larger Map