+359 2 930 93 30
+359 2 821 37 35
0700 20 520
+359 2 921 82 85
0700 16 406
0700 13 555
0700 18 800
0700 14 144
0700 17 242
0800 11 111
0800 13 014
0700 13 939
0700 16 633
0800 15 333
0700 16 688
0700 16 166

Възникване на щета

1. Едно от най-важните неща, които трябва да знаем при настъпване на ПТП е какви документи следва да се издадат на участниците в произшествието.

 

Ако в следствие на ПТП са налице само имуществени щети, органите на МВР, след като ви проверят за алкохол, следва да издадат на всички водачи „Протокол за пътно транспортно произшествие с материални щети”. Необходимо е въпреки неподходящия момент преди да го подпишете да проверите протокола. В него задължително следва да са записани трите имена, ЕГН, адреса на собствениците и управляващите МПС, задължително трябва да бъдат попълнени данните за застраховка „Гражданска отговорност” (номер, срок на застраховката и застрахователна компания) и кратко описание на събитието. Задължение на всеки водач е да покаже застраховката си „Гражданска отговорност” на всеки от водачите при ПТП. Препоръчително е да се запознаете със застраховката на виновния водач и да се убедите, че коректно е вписана в протокола за ПТП. Много често се случва в протокола за ПТП да се впише близка застраховка, например автокаско, което създава много трудности при получаване на обезщетение, тъй като когато отидете при застрахователя, посочен в протокола за ПТП, ще се окаже, че виновният водач няма застраховка „Гражданска отговорност” в тази компания и вие няма да знаете към кого да се обърнете за получаване на застрахователно обезщетение.

 

Ако в резултат на ПТП има пострадало лице, органите на реда следва съставят „Констативен протокол за пътно транспортно произшествие с пострадали лица”. Както и при Протокола за ПТП, констативният протокол следва да съдържа същите елементи и да се издава при същите условия. Препоръчвам на участниците да се запознаят внимателно с протокола преди да го подпишат. Протоколите се издават минимум в 3 екземпляра – по един за виновния водач, за пострадалото лице и за органите на МВР.

 

Задължително условие е да се снабдите с един от тези документи, за да имате възможността да заведете щета пред застрахователя на виновния водач и да получите обезщетение.

 

Доста често се случва участник в ПТП да не се снабди с протокол за ПТП или констативен протокол за ПТП. В този случай всяко участващо лице и всеки потърпевш има право да иска от органите на МВР да се издаде препис от протокола за ПТП, който замества оригинала и е достатъчно основание да искате от застрахователя да ви заплати застрахователно обезщетение. Практически издаването на препис от протоколите се осъществява посредством писмена молба до Началника на областно управление на полицията, в която изрично следва да се запише, че на основание НАРЕДБА № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия, желаете да ви се издаде препис от документа.

 

2. Повечето от нас смятат, че след като сключат застраховка „Гражданска отговорност” нямат никакви задължения по обслужването й, но това не е така и в настоящия абзац ще видим какви са те. Законът (кодексът), регламентиращ отношенията между застрахователя и застрахования задължава лицето, което е сключило застраховка „Гражданска отговорност” да уведоми своя застраховател в 7 дневен срок за всяко събитие, „което може да доведе до възникване на гражданска отговорност или по друг начин казано, ако причиним ПТП, в следствие на което има имуществени щети върху колата на другия водач, трябва да уведомим нашия застраховател по застраховка „Гражданска отговорност” писмено в седемдневен срок. Това е необходимо да се направи с цел да се спестят пари в бъдеще в случай че ви осъдят да заплатите обезщетение на виновното лице. Ако не се уведоми застрахователят за настъпилото ПТП по ваша вина, вие ще трябва да заплатите всички лихви изплатени от застрахователя като обезщетение от момента на ПТП до уведомяването му.

 

3. Особено важно е за всички, които са пострадали от ПТП да знаят какви са техните права и задължения. След претърпяното ПТП следва първо да се снабдите с един от документите, посочени по-горе. Ако са налице само щети нанесени върху автомобила, следва да се обърнете към застрахователя на виновното лице, като заведете щета (искане за изплащане на застрахователно обезщетение) и да приложите към него копие от протокола за застрахователно обезщетение.

  • Изтегли двустранен протокол за ПТП
    изтегли
Ние работим с
Контакти
  • тел.: 0800 20 122
  • София, ул.Лъчезар Станчев 5
    Софарма Бизнес Тауърс, ет.2, офис 118
  • office@aksa.bg

View Larger Map