Имущество

Домашно имущество

Осигурява се застрахователна защита на имуществото на физически лица.  Обект на застраховка “Домашно имущество” са както недвижимото, така и движимото имущество:

 

– жилищни, вилни сгради

– стопански сгради, работилници, гаражи и др.

– други видове сгради и съоръжения

 

Търговски обекти и офиси

Застраховат се собствениците (наемателите) на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите. Застрахова се имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, витрини, офис оборудване и други.

 

Застраховката покрива загуби, причинени от:

 

– пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;

– експлозия на съд под налягане;

– природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, включително

падащи дървета и клони;

– изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);

– злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

– удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части

или товар;

– кражба чрез взлом;

– земетресение.

 

ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА

Цената на застраховка Имущество се определя от няколко фактора:

– Видът на застрахования имот

– Местоположението

– Избраните покрити рискове

– Обезопасеността на имота

– Квадратурата на имота и други

 

ИЗПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят е длъжен в срок от 15 работни дни да изплати обезщетението след представяне на всички нужни документи.  При настъпило застрахователно събитие ни потърсете , за да Ви съдействаме. В случай на определени събития незабавно уведомете и необходимите държавни органи: при пожар или наводнение – служба „Пожарна и аварийна безопасност“, а при кражба и грабеж – полицията и други.

 

Екипът на Aкса брокер е на разположение за пояснения и повече въпроси office@aksa.bg

Ние работим с
Контакти
  • тел.: 0800 20 122
  • София, ул.Лъчезар Станчев 5
    Софарма Бизнес Тауърс, ет.2, офис 118
  • office@aksa.bg

View Larger Map